Seo služby, linkbuilding sk, cz

SEO služby, optimalizácia web stránok

Medzi hlavné služby, ktoré naša spoločnosť dnes poskytuje sú SEO služby – SEO optimalizácia web stránok pre vyhľadávače. Z vlastnej skúsenosti vieme, že mnohé spoločnosti investujú značné sumy do pútavých internetových stránok, do ich aktualizácie. Je to však zbytočné, pokiaľ užívateľ internetu vašu firmu nenájde pri hľadaní konkrétneho produktu, služby.

SEO analýza on-page faktorov

SEO analýza vašej internetovej stránky je prvým krokom k náprave. Na základe výsledkov analýzy vieme identifikovať problémové časti, slabiny a v rámci ďalšej optimalizácie onpage faktorov (teda samotnej stránky) zrealizovať nápravu.

Linkbuilding sk, cz

Dôležitou súčasťou SEO optimalizácie je linkbuilding – získavanie spätných odkazov. Iba pri veľkom počte odkazujúcich kvalitných stránok na vás, bude google a ostatné vyhľadávače považovať vašu stránku za prospešnú. Nie je žiadúce získať veľké množstvo spätných odkazov v krátkom čase. Pre najlepší efekt je potrebné získavať kvalitné spätné odkazy priebežne.

Cena služby, dlhodobý seo servis

SEO optimalizácia je jedinečná služba, každý projekt je odlišný. Preto aj cena optimalizácie býva rozdielna. Veľmi záleží od predmetu vášho podnikania a konkurencie, aká bude rýchlosť napredovania a čas potrebný na dosiahnutie želaného efektu. Táto snaha nie je šprint, je to beh na dlhé trate. Pre kalkuláciu mesačných nákladov a odhadovaný čas na realizáciu nás kontaktujte mailom.

SEO sk, SEO cz, ďalšie trhy poskytovania služby

Naše služby poskytujeme najmä pre trhy: Slovensko (SEO sk) a Česká Republika (Seo cz). V prípade záujmu vieme pripraviť aj projekt pre Poľsko (Seo pl). Pre krajiny Nemecko, Rakúsko alebo Maďarsko vám vieme odporučiť lokálneho partnera pre tento trh.

SEO nástroje

Pre každú prácu sú potrebné nástroje, ktoré zvyšujú jej efektivitu. Pri poskytovaní služby používame viac SEO nástrojov od popredných dodávateľov softvéru pre túto oblasť, ktoré nám pomáhajú pri analýze stavu stránok a odkazového portfólia. Navyše pre našich zákazníkov ponúkame na stránke seoreports.natalis.sk online prístup k reportom a štatistikám realizovaných projektov. Tieto online analýzy umožňujú našim klientom realizovať si niektoré služby vo vlastnej réžii pod našim dohľadom.

Referencie:

SWISS spol. s r.o.
Grisio Ltd., Seychelles
Teletrade-DJ International Consulting Ltd, Cyprus
Kinder Centrum, spol. s r.o., Slovakia